gallery/sigla+scris

ELectrical Dynamic Design

gallery/dba6b277-8ae4-454e-b346-8ec75321fe3a

Listă de proiecte de instalatii electrice aferente lucrarilor de constructii civile:

 • Infrastructura pentru echiparea edilitara si sistematizarea pe verticala incinta zona comerciala Sibiu;
 • Cladire administrativa S.C. Energoterom S.A;
 • Reabilitare spatii publice in centrul istoric al Municipiului Timisoara;
 • Amenajare parcare supraterana P+4E pe terenul aflat in administrarea RATT pentru muzeul de transport "Corneliu Miklosi" in incinta bd. Take Ionescu nr. 56-58
 • Casa de cultura a Ucrainienilor  din Timisoara;
 • Construire gradinita str. Revolutiei, nr. 36, Curtici, Arad;
 • Reabilitare baza sportiva nr.2; acoperire terenuri de sport si imprejmuire – etapa a II-a;
 • Amenajare si reparatii demisol. Reamenajare acces auto la demisol sediu BNR Timisoara;
 • Reparatii si amenajare etaj 1. Sala de conferinte si spatii conexe sediu BNR Timisoara;
 • Construire laborator energii regenerabile-fotovoltaic in regim S+P+2E, imprejmuire teren si realizare acces auto;
 • Construire piata agroalimentara Jimbolia;
 • Realizare spatii medicale si amplasare PET-CT(computer tomograf cu emisie pozitronica) la parter, realizare cabinete medicale la etaj (instalatii electrice joasa tensiune);
 • Punct de comanda al unitatii de combatere antigrindina, in regim de inaltime D+P+1E+N, Timisoara, jud. Timis(instalatii electrice joasa tensiune);
 • Construire cladire cu functiuni mixte: institutii si servicii publice/locuinte D+P+6E+M;
 • Construire centru medical de permanență;
 • Centru de natatie pentru copii - comuna Ghilad nr. de identificare: RORS/6 GHILAD/ 04;
 • Reabilitare, modernizare si dotare dispensar medical, in loc. Iecea mare, judetul Timis;
 • Reabilitare, modernizare si dotare dispensar medical in localitatea Sandra, comuna Sandra;
 • Reabilitare, modernizare, dotare si etajare gradinita loc. Sag, com. Sag - lucrari de tip 1.1.A extindere corp gradinita (C2) prin modificare regim de inaltime, de la P. Actual la P+1E(M);
 • Reabilitare, dotare si modernizare gradinita cu program normal in loc. Valcani, comuna Valcani, jud. Timis;
 • Elaborare studii de fezabilitate / dali - reabilitare cladire de locuinte refunctionalizare in muzeul "Adam Neamtu", jud. Caras - Severin, oras Oravita, str. Mihai Novac, nr. 1, cladire aflata in zona de protectie a monumentelor istorice parte din ansamblul urban Oravita cod LMI CS-II-A-B-11134;
 • Acoperire teren sport, amenajare gradene, amenajări exterioare, reabilitare teren sintetic și construire vestiare de sport - comuna Valcani, jud. Timis ;
 • Elaborare studii de fezabilitate / dali - reabilitarea si refunctionalizarea amenajarea parcului, “Plata Revolutiei" parte din ansamblul urban Oravita cod LMI CS-II-B-11134, Oravita,  jud. Caraș-Severin;
 • Eficientizare energetica primarie comuna Teregova;
 • Extindere / reabilitare si dotare scoala gimnaziala oras Jimbolia - cladirea din strada George Enescu nr. 9;
 • Elaborare studii de fezabilitate / dali - reabilitarea si refunctionalizarea cladirii "scoala de calugarite", in centru/hub cultural, Oravita, str. Emanoil Gojdu, nr. 54, jud. Caras-Severin, cladire aflata in zona de protectie a monumentelor istorice parte din ansamblul urban Oravita cod LMI CS-II-A-B-11134;
 • Extindere/reabilitare si dotare scoala gimnaziala oras Jimbolia - cladirea din strada Lorena nr. 33-35;
 • Reabilitare, modernizare si dotare scoala gimnaziala Rusca (scoala noua), Teregova;
 • Extindere, modernizare si dotare scoala gimnaziala "Maria Brindea" Pesac;
 • Reabilitare, modernizare și dotare liceu tehnologic Sfântul Dimitrie, clădire învățământ gimnazial (școala nouă), Teregova;
 • Construire imobil locuinte colective in regim D+P+2E;
 • Demolare clădire existentă și construire clădire grădiniță cu 3 grupe cu program normal şi cu servirea mesei în regim de catering, cu regim de înălțime P+1E+M parţială în localitatea Jimbolia, str. Gheorghe Doja nr. 44;
 • Reabilitarea, modernizarea si dotarea caminului cultural Buteni;
 • Construire corp scoala gimnaziala comuna Masloc, in comuna Masloc, loc. Masloc, jud. Timis;
 • Construire obiectiv de investiție <centru comunitar de învățare permanentă Timiș> în cadrul proiectului "inițiativa comună privind ocuparea forței de muncă", Acronim Jedi, faza SF + OBȚINERE AC;
 • Construire cladire locuinte colective in regim P+2E. Amenajare incinta, accese auto si pietonale, parcaje - conform PUZ aprobat prin HCL NR 372 din 06.07.2018. Imprejmuire proprietate. Organizare santier;
 • Infiintare centru cultural multifunctional prin schimbare destinatie, modernizare si extindere casa existenta;
 • Construire imobil P+1E (clinica medicala O.R.L., stomatologie, pediatrie si alte specialitati);
 • Construire locuinte colective si functiuni complementare in regim S+P+10E. Amenajare incinta si imprejmuire;
 • Lucrari de reparatii interioare si reabilitare instalatie electrica - scoala gimnaziala Sag;
 • Reabilitare, modernizare si dotare dispensar medical din localitatea Tomnatic;
 • Amenajare parcare supraterana P+4E pe terenul aflat in administrarea RATT pentru muzeul de transport "Corneliu Miklosi" in incinta bd. Take ionescu nr. 56-58;
 • Amplasare statie distributie carburanti compusa din cladire magazine, copertine pompe, rezervoare carburanti, skid GPL, spalatorie auto manuala, terasa acoperita, container marfa, totem preturi, imprejmuire, parcare in platforme betonate si racord la drum;
 • Construire cladire locuinte colective si functiuni complementare, imprejmuire - S+P+7E, pe un teren cu suprafata de 4570 mp (dupa dezmembrare). Amenajare incinta, utilitati, accese auto si pietonale. Parcaj subteran. Imprejmuire teren. Organizare executie lucrari - conform PUZ aprobat prin HCL 187/2015.;
 • Construire imobil locuinte colective in regim de inaltime P+2E;
 • Demolare clădire existentă și construire grădiniță cu 6 grupe, cu program prelungit  și cu bucătărie proprie, cu regim de înălțime P+2E in localitatea Jimbolia, str. Republicii, nr. 21; 
 • Amenajari interioare si exterioare la cladire existenta in regim P+1E partial (conform CF 419669) si extindere cu un corp in regim P+1E. Amenajare incinta si imprejmuire teren;
 • Continuare de lucrari : recompartimentare nivele, spatii cu alta destinatie la parter, modificari fatada, modificare subsol cu spatii de parcari suplimentare la cladirea autorizata cu AC 1705/04.10.2010;
 • Construire imobil locuinte colective in regim de inaltime S+P+3E+ER, amenajare accese, imprejmuire teren conform PUD aprobat cu HCL 340/2007;
 • Construire imobil locuinte colective cu spatii comerciale la parter in regim de inaltime S+P+5E+ER, amenajare accese,imprejmuire teren conform PUD aprobat cu HCL 340/2007;
 • Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical din localitatea Sudrias, comuna Traian Vuia;
 • Construire cladire locuinte colective si functiuni complementare cu regim de inaltime S+P+7E, pe un teren cu suprafata de 3493 mp (dupa dezmembrare). Amenajare incinta, utilitati, accese auto si pietonale. Parcaj subteran. Imprejmuire teren. Organizare executie - conform PUZ aprobat prin HCL 187/2015. Modificare la AC. 1078 din 08.08.2019;
 • Construire cladire locuinte colective si functiuni complementare cu regim de inaltime S+P+4E/7E, pe un teren cu suprafata de 3518 mp (dupa dezmembrare).  Amenajare incinta, utilitati, accese auto si pietonale. Parcaj subteran. Imprejmuire teren. Organizare executie - conform PUZ aprobat prin HCL 187/2015;
 • Modificări interioare şi exterioare, extindere cu scară de incendiu şi schimbare parţială de destinaţie la etaj 1, corp C, din birouri şi depozite de producţie în spaţii pentru servicii medicale constând în extindere la etaj 1 policlinică existentă cu imagistică medicală;
 • Reabilitare, modernizare si dotare scoala primara cu clasele I-IV si gradinita in localitatea Zanogi, comuna Cornereva, judetul Caras-Severin;
 • Construire si dotare asezamant cultural in sat Smadovita, comuna Bicles, judetul Mehedinti;
 • Construire cladire locuinte colective si servicii / comert în regim D+P+2E-5E. Amenajare incinta, accesuri auto si pietonale. Parcaj - conform PUZ aprobat prin HCL nr. 276/22.05.2018. Imprejmuire teren. Organizare executie lucrari;
 • Reabilitare instalatii electrice la liceul teoretic Periam;
 • Schimbare de destinație la casă existentă S + P + 2E + M în unitate de primire turistică şi alimentaţie publică, fără modificări structurale şi de arhitectură;
 • Reablitare, modernizare si dotare dispensar uman în comuna Cornereva, județul Caraș-Severin;
 • Modificare AC 372/15.04.2016 la cladire in curs de executie;
 • Cladire pentru locuinte colective si spatii cu alta destinatie(SAD) la parter, parcaj subteran (S+P+8E+2ER), amenajare incinta,  accesuri auto si imprejmuire;
 • Construire cladire locuinte colective , servicii, comert in regim 2S+P+11E conform PUZ aprobat prin HCL 187/2015. Amenajare incinta, utilitati, accesuri auto si pietonale. Parcaj subteran. Imprejmuire teren. Organizare executie - in doua etape;
 • Realizarea cantinei sociale pentru persoane în risc de sărăcie din orașul Jimbolia prin preluarea, reabilitarea și dotarea cantinei școlare a liceului tehnologic "Mihai Eminescu”;
 • Reabilitare si dotare teatru de vara – str. Republicii, nr. 37, oras Jimbolia, jud. Timis.

Listă de proiecte de instalatii electrice aferente lucrarilor de constructii industriale:

 • Centru pentru obtinerea, prelucrarea si depozitarea vinului la Petrovaselo;
 • Baza pentru procesarea primara a lemnului – BUSINESS FOREST, Gavojdia;
 • Hala productie Chisoda zona industriala Incontro, Timis;
 • Hala de productie si birouri AFL Alcoa din localitatea Buchin, Jud. Caras-Severin;
 • Hala din prefabricate din beton hala II si III;
 • Lucrari de amenajare – hala existenta din prefabricate Incontro 09;
 • Construire hala IV din prefabricate beton;
 • Schimbare destinatie hala depozitare in hala de productie;
 • Extindere hala parter;
 • Productie mobilier si depozitare produse finite, materii prime si materiale;
 • Post de transformare 20/0,4kV pentru alimentare cu energie electrica spatii de productie SC Kathrein Romania SRL;
 • Parc tehnologic pentru energie alternativa Timisoara.

Listă de proiecte de instalatii electrice aferente lucrarilor edilitare:

 • Alimentare cu apa si canalizare in cartierul Calnic si Moniom din Municipiul Resita;
 • Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Alba;
 • Statie de epurare Chisineu Cris;
 • Extindere retea de canalizare menajera in loc. Liebling;
 • Extindere, reabilitare si modernizare sistem de alimentare cu apa, comuna Valcani, judetul Timis;
 • Extindere rețea alimentare cu apă și echipare cabină foraj, comuna Pesac judeţul Timiş;
 • Extindere retele de canalizare in zona Bach, localitatea Dumbravita, jud.Timis;
 • Extindere retea canalizare menajera, construire statie de pompare cu racordare la energie electrica;
 • Evacuare ape meteorice din parcul industrial Freidorf strada Paul Morand , strada Rudolf Otto;
 • Retea de canalizare pluviala, statie de pompare si conducta de refulare la Behela pentru Continental Automotive Products Timisoara, judetul Tims;
 • Extindere si modernizare sistem de alimentare cu apa in loc. Iecea Mare, comuna Iecea Mare, judetul Timis;
 • Canalizare ape uzate menajere si statie de epurare in localitatea Pietroasa judetul Timis;
 • Infiintare retea de canalizare in localitatile Hodoni si Barateaz, comuna Satchinez, judetul Timis;
 • Realizare sistem de canalizare si statie de epurare în  comuna Iecea Mare, județul Timiș
 • Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si statie de tratare a apei in satul Beregsau Mic, comuna Sacalaz, judetul Timis;
 • Extindere retea de canalizare in comuna Ghizela, judetul Timis.

Listă de proiecte de instalatii electrice aferente cailor de comunicatii :

 • Reabilitarea liniei de tramvai Iasi-Dancu;
 • Modernizarea retelei de linii de tramvai in polul de crestere – municipiul Iasi;
 • Reabilitare si mutare linie tramvaie parc 1 Decembrie – str. Independentei – intersectie str. Primariei;
 • Racord linie tramvai intre b-dul Decebal – C. Aradului, inlocuire schimbatori iesire de pe str. Primariei;
 • Sistem integrat de transport durabil in Municipiul Fetesti obiectul II – autobaza;
 • Sistem integrat de transport durabil in Segarcea obiectul II - construire autobaza;
 • DALI+PT reabilitarea străzilor Gospodarilor-Apicultorilor-Anton Pavlovici Cehov;
 • Modernizare autobaza si statii  de  autobuze, pentru transportul de calatori;
 • Extindere la 4 benzi strada pictor Zaicu-Aristide Demetriade;
 • Amenajare drum de acces la varianta ocolitoare a municipiului Lugoj (parcare securizata);
 • Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal Constantin Prezan (Lidia)-str. Venus;
 • Realizare statie  de  incarcare a  autovehiculelor electrice in orasul Jimbolia si amplasare copac solar WI-FI.

Listă de proiecte de instalatii electrice aferente amenajarii teritoriului si urbanism:

 • Plan Urbanistic General Municipiul Timisoara;
 • Plan Urbanistic General Comuna Padureni;
 • Plan Urbanistic General Comuna Tomesti;
 • Plan Urbanistic General Comuna Tomnatic;
 • PUZ - Zona institutii publice, servicii si locuinte - comuna Giroc (beneficiar Consiliul Judetean Timis);
 • PUZ -Dezvoltare zona locuire si functiuni complementare - avize conf. PUZ (com. Dumbravita).

Proiecte reprezentative  lista extinsa

gallery/sigla eldd - jpeg